Priser

Samtaler med tilskud fra sygesikringen:

Efter gældende takster, hvoraf egenbetalingen udgør ca. 40%.

Der ydes tilskud fra Sygesikringen Danmark

 

Samtaler i øvrigt:

Individuel samtale med barn, ung eller voksen, ca. 50 min.: 800 kr.

Samtale med forældrepar uden barn, ca. 50 min.: efter aftale

Samtale med et barn sammen med en voksen, ca. 50 min.: efter aftale

Samtale med barn og to voksne/familiesamtale, ca. 50 min.: efter aftale

Netværkssamtaler (professionelle og forældre mfl.), ca. 90 min.: efter aftale

Supervision: efter aftale

 

Betaling via sundhedsforsikring pr. konsultation: efter aftale

Betaling via det offentlige: efter aftale

Kontant afregning

 

I tilfælde af afbud skal dette ske senest kl. 17 på hverdagen før konsultationen.

Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves 350,- kr. Dette gælder også ved for sent afbud ved Corona eller mistanke om Corona.

Jeg modtager gerne klienter gennem sundhedsforsikringer.

 

 

 

Det er muligt at få tilskud via sygesikringen, hvis du tilhører en af nedenstående kategorier:

Røveri, volds- og voldtægtsofre

Trafik- og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende til personer ramt af alvorlig invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Personer, der inden de er fyldt 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

Personer med depressioner, der er fyldt 18 år

Personer med let moderat angst, der er fyldt 18 år

Psykologisk Klinik

Borgergade 53

7160 Tørring

Tilknyttet sygesikringen

telefon: 40 90 90 99

e-mail: tineelvekjaer@hotmail.com