Børn & unge

Psykologiske samtaler med børn og unge er i min klinik oftest individuelle og foregår, når der er tale om egentlige behandlingsforløb, typisk 1 gang om ugen. Samtaler af mere støttende og undersøgende karakter kan imidlertid også aftales.

Forældre eller andre pårørende kan lejlighedsvis inddrages i samtalerne.

"Det er analytikerens psykoanalytiske holdning i timerne, som gør det muligt at tænke, reflektere og forstå, hvad der ligger bag det, som barnet udtrykker i sin adfærd og leg. Den psykoanalytiske holdning indebærer, at analytikeren ikke rådgiver eller beroliger, men er ægte og oprigtigt interesseret i at forstå det, som barnet kommunikerer både nonverbalt og verbalt, og at sætte ord på det som barnet formidler." (Psykoanalysens aktualitet, s. 232, 2007)

Inden opstart af et evt. forløb med et barn eller en ung tilbydes afklarende samtaler med forældrene eller med den unge alene. På baggrund af disse samtaler afgøres det, hvad barnet/den unge efterfølgende evt. bør tilbydes.

 

Der kan være tale om:

Terapi/psykologiske samtaler med barnet/den unge

Familiesamtaler

Forældresamtaler

 

 

Psykologisk Klinik

Borgergade 53

7160 Tørring

Tilknyttet sygesikringen

telefon: 40 90 90 99

e-mail: tineelvekjaer@hotmail.com